A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 22.05.2019RSS

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

Statut Gimnazjum w Piasku
Gimnazjum w Piasku - koncepcja pracy szkoły w latach 2011-2016
Gimnazjum w Piasku - procedura korzystania z telefonów komórkowych
Regulamin Przyznawania Statuetek Dyrektora Gimnazjum podczas gali wybitnych gimnazjalistów
Gimnazjum w Piasku - regulamin wycieczek
2016-03-09 11:08
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Statut pdf 763,15 KB Pobierz
2016-03-09 11:10
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Gimnazjum w Piasku - koncepcja pracy szkoły w latach 2011-2016 pdf 224,35 KB Pobierz
2016-03-09 11:18

Procedura korzystania z telefonów komórkowych 

 

1. Uczniowie przynoszą telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niszczenie lub zgubienie czy kradzież sprzętu.
3. Nie zezwala się na doładowywanie telefonów i innych urządzeń na terenie szkoły.
4. Telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny (odtwarzacze, tablety) muszą być wyłączone na wszystkich zajęciach oraz uroczystościach szkolnych. Można z nich korzystać wyłącznie podczas przerw.
5. Słuchawki, wyłączone telefony i inne urządzenia elektroniczne podczas lekcji muszą znajdować się w torbie szkolnej ucznia, której miejsce jest na podłodze, przy ławce, chyba ze regulamin pracowni stanowi inaczej.
6. Nie wolno nagrywać, filmować i fotografować nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.
7. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi i świetlicowymi oraz podczas oczekiwania na odwóz ( z zastrzeżeniem pkt 6)
8. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń uczeń otrzymuje uwagę (- 10 pkt) zgodnie ze statutem i ma obowiązek oddania telefonu, który zostaje zdeponowany u dyrektora szkoły. Wyłączony telefon pozostaje w depozycie do czasu zakończenia zajęć w danym dniu.
9. W przypadku ponownego naruszenia procedur po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają zapoznani z sytuacja i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły i innych uczniów).
10. W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły i zawiadamia o tym fakcie rodziców, a uczeń oprócz uwagi określonej w pkt 8 otrzymuje punkty ujemne za nieprzestrzeganie poleceń nauczyciela.
11. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji.
12. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek zapoznać wszystkich uczniów z powyższym regulaminem na początku każdego roku szkolnego, co uczniowie potwierdzają podpisem w zeszycie klasowym.

2016-03-09 11:15
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin Przyznawania Statuetek Dyrektora Gimnazjum w Piasku podczas gali wybitnych gimnazjalistów pdf 150,34 KB Pobierz
2016-03-09 11:17
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Gimnazjum w Piasku - regulamin wycieczek pdf 223,17 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

wirtualny_spacer.jpg

szkolenia_IT.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET