A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 20.07.2018RSS

dzialki.jpgdzialki_jesien.jpgdzialki_lato.jpgdzialki_wiosna.jpgdzialki_zaloba.jpg

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

fair_play.jpgfair_play_jesien.jpgfair_play_lato.jpgfair_play_wiosna.jpgfair_play_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

imprezy.jpgimprezy_jesien.jpgimprezy_lato.jpgimprezy_wiosna.jpgimprezy_zaloba.jpg

rzut_podkowa.jpgrzut_podkowa_jesien.jpgrzut_podkowa_lato.jpgrzut_podkowa_wiosna.jpgrzut_podkowa_zaloba.jpg

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2018-01-23 13:29

ferie2018internet.jpg

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W JANOWIE

UL.CZĘSTOCHOWSKA 1

FERIE ZIMOWE 29 STYCZNIA – 9 LUTEGO 2018 ROKU

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od7 lat( rocznikowo urodzone w 2010 roku) do 14 lat.

2. Uczestnicy ferii przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz. 15.00.

3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

4. Podpisanie zgody oznacza akceptację uczestnictwa dziecka we wszystkich zajęciach, w tym

o charakterze sportowym (gimnastyka, zabawy ruchowe) oraz wyjściach poza siedzibę

SOKiS ( tylko przy sprzyjającej pogodzie i na zaplanowane wycieczki ).

5. Rodzice lub prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. SOKiS

nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, w drodze do/z domu do SOKiS.

6. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten

należy ustalić z Dyrektorem SOKiS telefonicznie lub osobiście.

7. Dziecko może odebrać osoba upoważniona po przedłożeniu pisemnej zgody rodzica lub

prawnego opiekuna do Dyrektora SOKiS.

8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu Rodzice/Opiekunowie

są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie.

9. Uczestnicy ferii mają obowiązek:

a) podporządkowania się poleceniom opiekunów i instruktorów,

b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

d) posiadania obuwia zmiennego i stroju sportowego ( spodnie dresowe, koszulki, skarpety

na zmianę),

e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

f) przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

g) szanowania rzeczy własnych, kolegów i koleżanek oraz materiałów i sprzętów

udostępnionych podczas zajęć,

h) natychmiastowego powiadomienia Dyrektora lub pracowników SOKiS o zaistniałych problemach i wypadkach,

i) zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem i regulaminem ferii

j) przekazanie personelowi SOKiS istotnych informacji o dziecku, mogących mieć wpływ na

komfort i bezpieczeństwo pobytu dziecka na zajęciach

10. Samowolne oddalanie się dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców,

jak również nieprzestrzegania regulaminu będzie karane upomnieniem,

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.

11. SOKiS zobowiązuje się do zapewnienia:

a) ciepłych napojów,

b) realizacji zajęć zgodnych z programem,

c) materiałów edukacyjnych do zajęć,

d) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika ferii o zaistniałych

wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

e) konsumpcja (napoje, kanapki) będzie się odbywać w jednym wyznaczonym miejscu.

12. SOKiS nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez

uczestników.

13. SOKiS zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

14. SOKiS zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć wykonywanych podczas zajęć ferii

w celu promowania działalności SOKiS w prasie i internecie.

 

Dyrektor SOKiS w Janowie

Anna Tarczyńska

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

Ferie z Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Janowie

Czas Trwania: 29.01.2018 – 09.02.2018

Proszę podać godziny uczestnictwa dziecka w zajęciach …..........................

 

  1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA FERIE

  1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

………………………………………………………………….......................

  1. DATA I MIEJSCE URODZENIA

………………………………………………………………….......................

  1. ADRES ZAMIESZKANIA
    ………………………………...........................................................................

  2. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ Telefon

........................................................................................................................

5. Dziecko powinno przyjść nie wcześniej niż o godz. 9.00 i odebrane nie później niż o godz. 15.00

6. Dziecko odbierać będę osobiście/ będzie inna osoba (proszę podać)............................................
/ będzie przychodzić i wracać samodzielnie.

7. Czy dziecko ma alergię Tak/Nie...............................................

8.Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Gorący posiłek TAK/NIE

9. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem ferii.

 

........................................... ..................................................

Miejscowość i data podpis rodziców/opiekunów

 

*Niepotrzebne skreślić

 bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

balonowe_mistrzostwa_polski.jpg

wielka_niepodlegla.jpg

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

spoldzielnia_socjalna1.png

jsk_baner.jpg

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

siedlec.jpgsiedlec_jesien.jpgsiedlec_lato.jpgsiedlec_wiosna.jpgsiedlec_zaloba.jpg

schronisko.jpgschronisko_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET