A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
wtorek 27.02.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2017-02-07 11:53

Wójt Gminy Janów ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, z obszaru gminy Janów przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i wyznacza termin ich składania do 15 marca 2017 roku.

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy proszeni są o kontakt:
- telefoniczny pod nr.: 34 327- 80-48 wew. 15
- na adres e-mail: gmina@janow.pl
- bezpośrednio do pracowników Urzędu Gminy Janów, pok. nr 5

Wzór wniosku można pobrać:
- w Urzędzie Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, pokój numer 5 w godzinach urzędowania tj. pon, śr, czw, pt. 7.00-15.00, wt. 08.00-16.00
- ze strony internetowej Gminy www.janow.pl
- u sołtysów

Do wniosku należy dołączyć:
• kolorowe zdjęcie wskazujące umiejscowienie zgormadzonego na terenie nieruchomości azbestu
• kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego w Częstochowie lub kserokopia pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości lub zgody właściciela lub administracji budynku na realizację zadania (oryginał do wglądu).
• zgodę współwłaścicieli nieruchomości/w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób.


Zakres przewidywanych prac związanych z usuwaniem azbestu będzie obejmował:
1. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest


UWAGA

1. Nie ma możliwości objęcia dofinansowaniem zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie.

2. W ramach realizowanego zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie dokonywana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których został usunięty azbest

3. Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.

4. W przypadku, gdy wniosek Gminy Janów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

5. W razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i braku jego realizacji, nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia dla wnioskodawcy

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Wzór wniosku o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów w 2017 r. pdf 760,15 KB Pobierz
Wzór wniosku o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów w 2017 r. doc 58,00 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET