A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
środa 08.02.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2023-01-12 10:20

 

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 

Wójt Gminy Janów ogłasza kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, z obszaru gminy Janów przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i wyznacza termin ich składania:

 

od 16 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku

 

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, mogą składać wnioski w wyżej wymienionym terminie, w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie,ul. Częstochowska 1 42-253 w godzinach pracy Urzędu.

 

W razie jakichkolwiek pytań, mieszkańcy proszeni są o kontakt:

- telefoniczny pod nr.: 34 3278-048 wew. 15

- mailowy: gmina@janow.pl

 

Wzór wniosku można pobrać:

- ze strony internetowej Gminy www.janow.pl - dotacje na usuwanie azbestu

Zakres przewidywanych prac związanych z usuwaniem azbestu będzie obejmował:

1. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (demontaż wyrobów z budynków mieszkalnych i gospodarczych) /lub/

2. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (w przypadku wcześniej zdemontowanych wyrobów).

 

Każdy kto złoży wniosek w wyznaczonym terminie, zostaje zakwalifikowany do Programu.

 Do wniosku należy dołączyć:

• kolorowe zdjęcie wskazujące umiejscowienie zgromadzonego na terenie nieruchomości azbestu
• kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego w Częstochowie lub kserokopia pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)
• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości lub zgody właściciela lub administracji budynku na realizację zadania (oryginał do wglądu)
• zgodę współwłaścicieli nieruchomości/w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób

 


UWAGA


1. Nie ma możliwości objęcia dofinansowaniem zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie.


2. W ramach realizowanego zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie dokonywana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których został usunięty azbest.


3. Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel, ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.


4. W przypadku, gdy wniosek Gminy Janów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez NFWOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach,  zadanie nie będzie realizowane.


5. W  razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z NFOŚiGW w Warszawie i  WFOŚiGW w Katowicach i braku jego realizacji, nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia dla wnioskodawcy.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Azbest_wniosek_2023 Gmina Janów(1).doc doc 103,50 KB Pobierz

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET