A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 21.01.2022RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

2021-04-16 09:09

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Przedszkole w Złotym Potoku nie posiada własnej strony internetowej. Strona przedszkola funkcjonuje jako podstrona Urzędu Gminy Janów. Przedszkole w Złotym Potoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: przedszkolezp.janow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-07

Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Przedszkola w Złotym Potoku jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Zamieszczane na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

4. Do zaznaczenia niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.

5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

6. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

7. Na niektórych podstronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.  

Właściciel strony dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej przedszkola.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Tab (do przodu)

Shift+Tab (do tyłu)

Enter (wybierz)

Esc (wyjdź)

Strzałka „góra”, „dół” (przechodzenie po elementach treści rozwijanej)

Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru czcionki stosownie do potrzeb użytkowników:

Ctrl ++ (powiększenie)

Ctrl - -(pomniejszenie)

W menu głównym są ustawienia dla osób niedowidzących pozwalające na powiększenie oraz przełączenie do wersji kontrastowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

e-mail: przedszkolezp@o2.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu: 34/32-78-118

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe:

Złoty Potok, ul. Kościuszki 21B, 42-253 Janów

Tel. 34/32-78-118

e-mail: przedszkolezp@o2.pl

Strona internetowa: przedszkolezp.janow.pl

Przedszkole jest budynkiem parterowym. Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Kościuszki. W wiatrołapie znajduje się dzwonek do drzwi. Drugie wejście znajduje się od strony placu zabaw. Zarówno wejście główne, jak i od strony placu zabaw umożliwiają wjazd wózkiem. Korytarze, sale zajęć oraz toalety dostępne są dla osób poruszających się na wózku. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braila, innych oznaczeń dotykowych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących oraz informacji głosowych.

Ewakuacja odbywa się korytarzem.

Wejście główne oddalone jest od bezpośredniego ruchu komunikacyjnego.

Na teren przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

BIP Przedszkola w Złotym Potoku funkcjonuje jako zakładka w BIP Gminy Janów.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

gaz_logo.png

Spis_powsechny_logo_1.png

Jurajskie_Zawody_Balonowe.jpg

wirtualny_spacer.jpg

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET