A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
piątek 08.12.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

Archiwum roku szkolnego 2014/2015 SP Lgoczanka
Archiwum roku szkolnego 2013/2014 SP Lgoczanka
Archiwum roku szkolnego 2012/2013 SP Lgoczanka
Archiwum roku szkolnego 2011/2012 SP Lgoczanka
Archiwum roku szkolnego 2010/2011 SP Lgoczanka
Archiwum roku szkolnego 2009/2010 SP Lgoczanka
S z a n o w n i           R o d z i c e !

Rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego   dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Najważniejsze informacje  o oddziale przedszkolnym:
- Godziny programowe  oddziału  wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego-    7.45-12.45
- Dodatkowe zajęcia : język angielski, religia, zajęcia taneczne, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna.
- Szkoła posiada miejsce zabaw w szkole , plac zabaw, boisko sportowe.
- W szkole zapewniona jest opieka świetlicowa do godz.15.00

Zasady rekrutacji:
1. Rodzice, których   dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym  naszej szkoły,  składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego”. Deklarację składa się do dyrektora szkoły w terminie
 od 22.02.2015r. do 28.02. 2015 r.

2. Rodzice, którzy zdecydują aby dzieci realizowały wychowanie przedszkolne w naszej szkole od roku szkolnego 2015/2016 składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca do 31 marca  2015r.

3.W dniach  10 -11 kwietnia 2014r.  nastąpi wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
4. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5-letnie (ur. w 2010r.), które mają obowiązek  odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci 4-letnie (ur. w 2011r.), które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego..
5. Rodzice powinni :
1)    dopełnić czynności  związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego,
2)    zapewnić regularne uczęszczania dziecka na zajęcia,
3)    usprawiedliwiać nieobecności dziecka na zajęciach.

                                                                                           Grażyna Gradek - Dyrektor szkoły
Zasady naboru uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Lgoczance na rok szkolny 2015/2016
Rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego zgłoszeniem o przyjęcie dziecka do klasy I.
I. Informacje o rekrutacji.
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/16 prowadzony jest w okresie od 1marca do 15 kwietnia 2015 r. w sekretariacie szkoły.

2. O terminie naboru, o którym jest mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani poprzez:
1) umieszczenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń,
2) umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły: www.splgoczanka.janow.pl,
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 343278780.
W roku szkolnym 2015/16 spełnianie obowiązku szkolnego i tym samym naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci urodzone w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz dzieci urodzone w 2009 roku. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej , obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat i wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki szkolnej.
Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są rodzice dziecka (opiekunowie prawni). Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy polega na:
a) pobraniu w sekretariacie szkoły formularza zgłoszenia,
b) wypełnieniu i złożeniu podpisanego formularza w sekretariacie szkoły w okresie od 1-marca 2015r. do 15 kwietnia 2015r.
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, które zostaną wywieszone w siedzibie szkoły w dniach 16-17 kwietnia 2015r.

Dyrektor szkoły

/-/ Grażyna Gradek
 15 grudnia 2014r. część uczniów z klasy Vi VI  wspólnie z uczniami z Gimnazjum w Piasku odwiedziła podopiecznych jednego z Domów Dziecka w Częstochowie. Wcześniej w szkole zorganizowano akcję "Świąteczna paczka", gdzie zbieraliśmy różne artykuły, które przekazaliśmy dla dzieciaków z Domu Dziecka.
              Dziękujemy za włączenie się do akcji Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom.

Walentynki w naszej szkole.

2015-02-20 10:24
18 lutego 2015r. jak co roku,  w naszej szkole, walentynkowi listonosze roznosili pocztę. Wprawdzie z opóźnieniem, ale listy z wyrazami sympatii ucieszyły dzieci.
20 stycznia 2015r. gościliśmy absolwentkę naszej szkoły Panią Martę Kasprzyk. Pani Marta opowiedziała nam o swojej "szkolnej drodze", wspomniała lata spędzone w szkole podstawowej. Mówiła o obecnie wykonywanym zawodzie i swoich artystycznych pasjach. Zachęcała uczniów do uczestnictwa w zajęciach ceramicznych, które prowadzi w SOKiS w Janowie.
Pani Marta przeprowadziła warsztaty z ceramiki dla uczniów kl. IV-VI.
           Dziękujemy.
  Uczniowie, Nauczyciele, Dyrektor.

Juniorzy-Seniorom 2015r.

2015-01-30 10:33
29 stycznia br., po raz drugi, w naszej szkole  obchodziliśmy Dzień Seniora. Uroczystość zaszczycili obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Janów Pani J. Ścigaj, księża z parafii Staromieście: Ks. Kanonik S. Grudzień i Ks. Prefekt L. Wójcik, radni z naszego terenu: Pan A. Słabosz i Pan K. Szczepanek.  Część artystyczną przygotowali: uczniowie kl.I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, a także Seniorzy: Pan W. Kasprzyk i Pani J. Grabowska. Wszyscy świetnie się bawili przy muzyce w wykonaniu Pana M. Jakóbczyka i Pana W. Podlejskiego. Gościom dziękujemy za przybycie. Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.
    Z wielką przyjemnością zapraszamy na szkolną uroczystość "Juniorzy-Seniorom", Która odbędzie się w  naszej szkole w dniu 29 STYCZNIA 2015r. o godz. 16.00

          Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP w Lgoczance.

Życzenia bożonarodzeniowe.

2014-12-19 20:37
Radosnych świąt Bożego Narodzenia
"by rodzinny stół skupiał wokół
samą radość i uśmiech biesiadujących",
niech Nowy Rok  przyniesie
 tylko same szczęśliwe chwile.
Serdecznie  Państwu życzą 
                       Dyrektor,  Nauczyciele i Pracownicy szkoły.           

Jasełka 2014r.

2014-12-19 20:13
17 grudnia br.  w naszej szkole odbyło się uroczyste Przedstawienie Jasełkowe. Obecnością zaszczycili nas: Pani Wójt Gminy Janów J. Ścigaj, radni z naszego terenu:  Pan A. Słabosz i Pan K. Szczepanek, Ks. Prefekt Leszek Wójcik, Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele Szkoły.
W Jasełkach udział wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego i  wybrani uczniowie kl. I - VI, a przygotowywali ich: Pani J. Adamczyk i  I. Gaudy, Pan Z. Rogóż.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.
                                                                              Dziękujemy!.

Mikołajki 2014r.

2014-12-10 08:25
5 grudnia 2014r. do naszej szkoły przyjechał święty Mikołaj wraz ze śnieżynkami. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III pod kierunkiem wychowawczyń przygotowały dla miłego Gościa krótkie inscenizacje, wierszyki i piosenki. Natomiast święty Mikołaj obdarzył wszystkie dzieci  prezentami. Było to bardzo radosne spotkanie ponieważ dzieci prosiły Mikołaja, by pamiętał o nich w przyszłym roku.
27 czerwca  zakończyliśmy rok szkolny 2013/14.  Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice przemaszerowali ze sztandarem szkoły do Kaplicy na mszę świętą. Następnie w szkole odbyła się akademia przygotowana przez szóstoklasistów pod kierunkiem pani Barbary Giermala. Po części artystycznej pani dyrektor Grażyna Gradek wręczyła uczniom kl.VI świadectwa, nagrody, statuetki i dyplomy, a następnie rozdała nagrody, dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas młodszych. Rodzice Wzorowych Uczniów Szkoły: Wiktora Wójcika, Wiktorii Motyl i Karoliny Piśkorskiej oraz Szkolnych Mistrzów Etykiety: Michała Będkowskiego, Nikoli Motyl, Julii Zajda otrzymali Listy gratulacyjne. Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała wszystkim Rodzicom za współpracę i pracę  na rzecz szkoły, a szczególne podziękowania skierowała do Rodziców uczniów  klasy VI , którzy  nie mają już młodszych dzieci w  naszej szkole.  Życzyła wszystkim udanego, a przede wszystkim bezpiecznego  wypoczynku.
26 czerwca w naszej szkole zostały wręczone dyplomy i nagrody  z konkursów  różnych dziedzin: sportowego, plastycznego, ekologicznego, literackiego,  akcji "Odblaskowy pieszy, odblaskowy rowerzysta", za udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Odkrywca 2014 z różnych przedmiotów,   za wzorowe czytelnictwo. 

Komers kl.VI.

2014-07-02 08:45
23 czerwca 014r. uczniowie klasy szóstej bawili się wspólnie z uczniami klasy piątej na komersie. Na zabawę i poczęstunek Rodzice i uczniowie klasy VI zaprosili również Panią dyrektor Grażynę Gradek, nauczycieli, pracowników szkoły, księży z naszej parafii oraz przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agnieszkę Brodzińską. Wszyscy wspaniale się bawili.
24 czerwca 2014r w miejscowości Jastrząb koło Poraja odbyło się wręczenie nagród z konkursu "Wiosna w lesie". Osoby nagrodzone to dzieci z oddziału przedszkolnego: Michał Będkowski, Iza Gorczyczyńska i Fabian Surowiec, uczniowie kl.I : Roksana Jarosz, Maja Tyl i uczeń kl.II Norbert Brodziński. Wszystkie dzieci obejrzały wystawę nagrodzonych prac. Zostali również poczęstowani kiełbaskami z grilla.
12 czerwca 2014r. w naszej szkole wyłoniono Mistrzów Etykiety.  Konkurs został zorganizowany w ramach programu "Rok grzeczności", do którego przystąpili Klasowi Mistrzowie Etykiety ( wcześniej wytypowani przez uczniów i nauczycieli). Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania i przedstawiali scenki dotyczące kulturalnego zachowania.Podczas konkursu  obserwatorzy z poszczególnych klas mocno dopingowali swoim kolegom. Po podliczeniu punktów przez przedstawicieli SU (W. Motyl i D. Frukacza) Jury  ogłosiło, że Mistrzem Etykiety oddziału przedszkolnego został Michał Będkowski, Mistrzem Etykiety kl.I-III została Nikola Motyl, natomiast Mistrzem Etykiety kl.IV-VI  Julia Zajda.             
                                                                         Gratulujemy!             
   24 czerwca 2014r.  w godzinach od 10.30-13.30 odbędzie się na dolnym korytarzu naszej szkoły Kiermasz Używanych Podręczników. Podczas kiermaszu zostanie udostępnione stanowisko, gdzie wszyscy chętni będą mogli kupić lub sprzedać używane podręczniki zgodne z obowiązującą podstawą programową dla uczniów szkoły podstawowej.  Każda książka powinna być opatrzona ceną, którą ustalają sprzedawcy.
Prosimy o właściwe przygotowanie podręczników do sprzedaży( zdjęcie starych okładek, wymazanie gumką popisanych stron i dołączenie kartek z ceną).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Odpowiedzialni-Panie: B. Giermala, J. Adamczyk, R. Fik.

PROCEDURA OBROTU UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI

1.Używane podręczniki może sprzedać i kupić  każdy uczeń naszej szkoły za zgodą rodziców.
2. Nie sprzedajemy ćwiczeń.
3. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z rodzicami. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan podręcznika. Cena nie może przekraczać 70% ceny nowego podręcznika.
4. Każdy uczeń przed sprzedażą i zakupem podręczników jest zobowiązany do zapoznania się ze szkolnym zestawem podręczników obowiązujących w kolejnym roku szkolnym (spis będzie dostępny również podczas trwania kiermaszu).
5. Szkoła nie pośredniczy w ewentualnych reklamacjach.

4 czerwca 2014r. uczniowie naszej szkoły zwiedzali Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie. Obejrzeli film pt."Chleb"- o historii, kulturze i tradycjach związanych z chlebem, własnoręcznie przygotowali do wypieku bułeczki, które po upieczeniu skonsumowali. Byli uczestnikami lekcji w dawnej szkole, pisali rysikami na kamiennych tabliczkach. Następnie odwiedzili Galerię Motoryzacji i Techniki w Bytomiu, poznali różne marki zabytkowych pojazdów. Później zwiedzili renesansowy  Zamek w Tarnowicach Starych. W zamku podziwiali między innymi:komnaty minionych epok, unikatową kolekcję zdobień meblowych, wyjątkowy zbiór narzędzi rzemieślniczych, makietę kolejki, starodruki w bibliotece oraz spotkali się z rycerzem.

Dzień Matki.

2014-06-10 19:39
W dniu 23 maja 2014r. z okazji Święta Matki  dzieci z oddziału przedszkolnego i  uczniowie kl. I-II przygotowali krótkie przedstawienie dla swoich Rodziców.  Złożyli  życzenia, recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz wręczyli Im własnoręcznie wykonane kwiatki lub upominki. Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek.
Mateusz Gawroński uczeń klasy szóstej to nasz Szkolny Elektroniczny Geniusz.
Mateusza pasjonuje elektryka i elektronika. Samodzielnie konstruuje różne mechanizmy, chyba kiedyś zaprojektuje jakąś niezwykłą machinę. Kibicujemy koledze!

Prezentujemy kilka prac Mateusza.

Akcja "Czysty aniołek".

2014-05-08 08:02
Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w akcji "Czysty aniołek" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Piękny Aniołek". Akcja miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci  z najuboższych rodzin.
Zebrane szampony, pasty, mydełka zostały przekazane do GOPS-u w Janowie.
   Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.
29 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2012/13. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice przemaszerowali ze sztandarem szkoły do kaplicy na mszę świętą.
 Po mszy odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez kl. VI pod kierunkiem p. R. Fik. Po części artystycznej p. dyrektor G. Gradek wręczyła uczniom kl. VI świadectwa, nagrody i dyplomy oraz nagrody dla najlepszych uczniów w naszej szkole w różnych dziedzinach.
Najlepszy sportowiec- A. Pietrzyk, A. Adamczyk-otrzymali statuetki
Wzorowy uczeń-śr. ocen 5,6-W. Wójcik-otrzymał statuetkę
"Odblaskowy pieszy, odblaskowy rowerzysta"-W. Wójcik, A. Pietrzyk, K. Borczyk, M. Borczyk, W. Motyl-     
                                                                                          -otrzymali medale

100% frekwencja- A. Pietrzyk, W. Motyl, W. Wójcik- otrzymali dyplomy
Wzorowa praca w Samorządzie Uczniowskim- K. Rodacka- otrzymała książkę
Wzorowa praca w bibliotece szkolnej- K. Guła- otrzymała książkę.
                                                                                              Brawo!!!
W dniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego odbyło się wręczenie nagród, dyplomów, wyróżnień w różnych akcjach, konkursach, w których brali udział nasi uczniowie na terenie szkoły, gminy, województwa.
- Akcja zbieranie puszek aluminiowych-najlepsze kl."0" i III.
-Akcja "odblaskowy pieszy, odblaskowy rowerzysta".
-Ogólnopolski Konkurs "Geniusz" z różnych przedmiotów.
-Konkurs historyczny i plastyczny "Klio"
-Konkurs "Stop-upadkom" organizowany przez KRUS w Częstochowie- wyróżnienie- L. Nieroda, P. Kot.
-Ekstra klasa- tytuł zdobyła klasa III.
-Turniej Dyrektora szkoły w tenisie stołowym:
chłopcy- I m. K. Dors, II m. P. Kot, III m. D. Karoń
dziewczęta- I m. J. Surowiec, II m. A. Pietrzyk, III m. W. Motyl.

Warsztaty origami.

2013-09-13 19:50
W przedostatnim dniu roku szkolnego w naszej szkole gościliśmy uczennicę Gimnazjum w Piasku Justynę Mizgała. Justyna czaruje cudeńka z origami. Nasi uczniowie mieli okazję podziwiać dzieła koleżanki i pod jej kierunkiem nauczyć się składania ozdób techniką origami. Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała uczennicy gimnazjum za ciekawą prezentację.

Komers kl.VI.

2013-09-13 19:29
27 czerwca 2013r. uczniowie klasy szóstej  wraz z rodzicami zaprosili na zabawę i poczęstunek uczniów klasy V, nauczycieli i pracowników szkoły oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Zabawa była wyśmienita!!!
                                                                                                                  Dziękujemy.
4 czerwca 2013r. mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się ćwiczeniom zawodowych strażaków. Zapoznaliśmy się z najnowocześniejszym sprzętem strażackim. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy na temat pracy strażaka i otrzymaliśmy wiele wskazówek jak postępować w razie pożaru.
29 maja 2013r. uczniowie wzięli udział w  wojewódzkim konkursie organizowanym przez Komendę Policji i WORD w Częstochowie. Najciekawsze prace wykonali: Kinga Guła, Wiktoria Motyl, Patryk Sikora, Agnieszka Morawiec, Katarzyna Jeż, Maja Tyl.

Ciekawa lekcja przyrody.

2013-09-13 18:15
24 maja 2013r. odwiedził nas profesjonalny hodowca papug Pan A. Łągiewka. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska papugom i poznać warunki ich hodowli. Pan ciekawie opowiadał o życiu ptaków, prelekcja wzbogacona była pokazem multimedialnym.
W roku szkolnym 2012/13 uczniowie mieli okazję zwiedzić Kopalnię soli w Wieliczce oraz Kraków.
Dnia     czerwca już o godzinie 10.30 rozpoczęło się zwiedzanie kopalni w Wieliczce. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i każda grupa pod kierunkiem innego przewodnika udała się schodami prowadzącymi głęboko w dół kopalni.
Wrażenia niesamowite!!! Nie da się opisać słowami wszystkiego, co uczniowie widzieli. Dużym zainteresowaniem cieszył się moment wybuchu metanu, także praca w ogromnym kieracie, napędzanym mięśniami zwiedzających, oczywiście lizanie ścian, picie podziemnej wody itp. Wiadomo, że punktem kulminacyjnym był wyjazd na powierzchnię piętrową, górniczą windą.
  Po wyjściu na zewnątrz okazało się, że temperatura przekracza 30 stopni.
W tym upale grupa zwiedziła Katedrę Wawelską, dziedziniec z pięknymi renesansowymi krużgankami, po których chadzał  król Władysław Jagiełło i królowa Bona.
Trochę chłodniej było nad Wisłą, gdzie uczniowie robili zdjęcia smokowi ziejącemu ogniem i kupowali pamiątki. Po przejściu przez Planty, zbawienne okazało się wejście do Kościoła Mariackiego, gdzie można było obejrzeć Ołtarz Wita Stwosza. Na Rynku wolny czas dzieci  poświęciły na oglądanie stoisk w Sukiennicach i kupowanie drobnych upominków. Wyjątkową atrakcją dla klasy VI było chłodzenie się wodą z uruchomionego na okres upałów hydrantu.
Zmęczeni i głodni uczniowie z ochotą spędzili czas w Mac Donalds, gdzie wydali ostatnie pieniądze.

Majówka 2013r.

2013-09-13 15:12
W tym roku Majówka odbyła się 29 maja. Nasza szkoła gościła zawodników ze wszystkich szkół  gminy Janów. Zawody rozgrywane były na  boisku szkolnym. Odbyły się mecze:  piłki siatkowej, dwa ognie oraz piłki nożnej. W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy II miejsce.
Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Bystrzanowic Dworu i tutaj przygotowane były różnego rodzaju atrakcje. Między innymi tzw. dmuchaniec, który cieszył się ogromną popularnością wśród najmłodszych, pieczenie kiełbasek, przeciąganie liny itp.  Najbardziej oczywiście podobał się pokaz gaszenia ognia przez naszych dzielnych strażaków. Na koniec zostały wręczone puchary za zawody sportowe oraz inne nagrody.


23 kwietnia 2013r. w Międzynarodowym Dniu Książki w Domu Kultury w Żarkach odbył się konkurs o zasięgu wojewódzkim "Kto czyta, nie błądzi". W tym roku uczniowie przygotowywali się z wiedzy o Julianie Tuwimie.
Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział pięcioro uczniów: Wiktoria Motyl, Karolina Piśkorska, Julia Zajda, Angelika Pietrzyk, Wiktor Wójcik. Uczennica Karolina Piśkorska zakwalifikowała się do pierwszej dwudziestki i otrzymała nagrodę książkową.

Zakończenie roku szkolnego.

2012-07-07 22:26
29 czerwca zakończyliśmy rok szkolny.

Komers uczniów kasy VI

2012-07-05 23:04

W dniu 27 czerwca uczniowie klasy VI bawili się wspólnie z klasą V  na komersie.
Wkrótce pożegnają naszą szkołę. Później czekają ich wakacje i gimnazjum.

Wycieczka

2012-06-10 23:04
W dniach 29-30 maja uczniowie klas II, IV, V i VI wybrali się na wycieczkę w Beskid Żywiecki. Największą atrakcją był nocleg w Schronisku w Rycerce Kolonii.

Dzień Matki

2012-05-30 21:53

Z okazji Dnia Matki w dn. 20.05.2012r. uczniowie klas 0 - III przygotowali krótkie przedstawienia dla swoich Rodziców. Były życzenia, wiersze, piosenki oraz przygotowane przez dzieci upominki.

Rok 2012, to rok Janusza Korczaka. Z tej okazji na apelu w dn. 24.05.2012r. Kółko Teatralne pod opieką P. Małgorzaty Jabłońskiej przybliżyło  nam postać  tego kochającego dzieci człowieka. Uczniowie przygotowali piosenki i wiersze.

Wycieczka klas 0 - III

2012-05-21 20:41
W dniu 18 maja uczniowie klas 0 - III wybrali się na wycieczkę do Myszkowa i Przybynowa. W Myszkowie zwiedzali pomieszczenia Straży Pożarnej, z uwagą oglądali sprzęt i  wyposażenie nowoczesnych samochodów. Strażacy w ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy. Na zakończenie wszyscy przejechali się wozem strażackim.
W Przybynowie uczniowie zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne, a w nim starą chatę sprzed 115 lat oraz kuźnię. Dzieci  mogły obejrzeć używany dawniej sprzęt do pracy w gospodarstwie, a także zgromadzone w gospodarstwie zwierzęta.
Największą atrakcją okazało się rozniecanie ognia w kuźni oraz zabawy na "dmuchańcach".
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Dzień Ziemi.

2012-05-06 19:11
25 kwietnia uczniowie klasy V, klas I-III i z oddziału przedszkolnego przygotowali część artystyczną z okazji Dnia  Ziemi. Recytowali wiersze i śpiewali piosenki   przypominające zasady właściwego postępowania wobec przyrodniczego środowiska.

Turystyczna Majówka 2012

2012-05-04 20:00
2 maja2012r.   Jak co roku, w tym dniu odbyła się impreza zwana "Turystyczną Majówką". Uczniowie naszej szkoły czynnie uczestniczyli w przygotowanych przez organizatorów konkurencjach. Drużyna piłkarska odniosła sukces, gdyż zajęła I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej i została uhonorowana dyplomami i pucharem. Odbyły się także takie konkurencje jak marsze, rzut podkową, przeciąganie liny,konkurs piosenki turystycznej, warsztaty ceramiczne i inne. Uczennica Julia Surowiec była najlepsza wśród dziewczynek rzucających podkową i zdobyła indywidualny puchar. Pogoda wyjątkowo nie sprawiła zawodu. Uczniowie pełni wrażeń wrócili do domu.
30 kwietnia 2012r. uczniowie klasy IV przygotowali akademię, przypominającą historyczne wydarzenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Strofy deklamowanych wierszy mówiły o tym, czym jest dla Polaka Ojczyzna i co znaczy patriotyzm.
Dnia 24.04.2012r.  progi naszej szkoły odwiedził  Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Biskup Kazimierz Ryczan. Gościa powitała Pani dyrektor Grażyna Gradek oraz przedstawiciele uczniów  Julia Białek i Wiktoria Motyl. Zebrani na sali gimnastycznej uczniowie zadawali pytania Jego Eminencji różnorodne pytania, na które gość udzielał bardzo wyczerpujących odpowiedzi. Po udzieleniu błogosławieństwa Biskup spędził chwilę na rozmowie z pracownikami szkoły. Na pamiątkę wszyscy uczestnicy otrzymali obrazki z podpisem księdza Biskupa.

Nareszcie wakacje!

2011-06-27 15:02
22 czerwca zakończył się rok szkolny 2010/2011. Po uroczystej mszy w tutejszej kaplicy klasa VI przedstawiła program, który przygotowali na pożegnanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi oraz swoich koleżanek i kolegów. W sali gimnastycznej P.Dyrektor wręczyła świadectwa z paskiem, nagrody i dyplomy wyróżnionym uczniom. Odczytała słowa przekazane przez Rzecznika Praw Dziecka P. M.Michalika.

"Odblaskowy rowerzysta".

2011-06-27 14:48
Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za wzięcie udziału w akcji "Odblaskowy rowerzysta". Byliście widoczni! Brawo!

Spotkanie ze strażakami.

2011-06-27 14:40
W dniu 16 czerwca nasi najmłodsi spotkali się ze strażakami z OSP w Bystrzanowicach. Strażacy zaproponowali przedszkolakom przejażdżkę wozem strażackim do Bystrzanowic Dworu, pokazali wyposażenie wozu, elementy umundurowania, zaprezentowali gaszenie pożaru "na niby". Na zakończenie w podziękowaniu dzieci wręczyły druhowi F. Cieślińskiemu kwiaty.
Uczniowie naszej szkoły w II okresie roku szkolnego 2010/2011 uczestniczyli w różnych konkursach. W wielu z nich zajęli czołowe miejsca.

Dzień integracyjny.

2011-06-27 13:27
Dnia 8.czerwca odbyło się w naszej szkole spotkanie z najmłodszymi uczniami ze Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Częstochowie. Piękna pogoda sprzyjała zajęciom na świeżym powietrzu. Nasi goście zachwyceni byli położeniem szkoły i wielkością terenu, na którym odbywały się wspólne zabawy, np. przeciąganie liny, biegi, konkurs plastyczny, itp. Chociaż spotkanie zakończyło się padającym deszczem zadowolone dzieci nie chciały wracać do domu.
W dniu 1 czerwca gościliśmy w naszej szkole dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Janów. W tym dniu odbyły się zawody sportowe, konkursy, występy przedszkolaków oraz gry i zabawy.
Zwycięzcom zawodów i konkursów zostały wręczone nagrody. Każde dziecko otrzymało drobny upominek, a  na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek.

Dzień Ziemi

2011-06-10 12:08
20 kwietnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Ziemi przygotowane przez uczniów klasy II i V. W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs na wiersz o przyrodzie. Nagrodzeni uczniowie to: A. Tyl, W.Wójcik.
Po zajęciach lekcyjnych uczniowie sprzątali teren wokół szkoły.

III etap projektu.

2011-05-16 12:18
Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni Hanny Grzesiak realizują III Etap projektu: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Dzieci z chęcią i dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach,samodzielnie podejmują różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych środków dydaktycznych. Biorą udział w wycieczkach. Jest to nauka połączona ze świetną zabawą, daje wiele radości i satysfakcji, przyczynia się do rozwijania indywidualnych zdolności uczniów.

Powitanie wiosny

2011-03-29 13:00

Zabawa karnawałowa.

2011-03-29 11:07
 W dniu 10.02.11r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy.Najmłodsi uczniowie byli przebrani za różne postaci  z bajek. Wszyscy świetnie się bawili.
  " Wakacje, znów będą wakacje!!! Smutek na twarzach, a w sercach radość.
    Zakończenie roku szkolnego 2009/10. Szósta klasa żegna nas.

Komers uczniów klasy VI.

2010-09-24 17:55
"To już jest koniec nie ma już nic". Wakacje i gimnazjum przed nami! A dzisiaj ostatnia wspólna zabawa.

Festyn Rodzinny.

2010-09-24 16:41
Święty Stanisław Kostka czuwał nad nami. W całej Polsce podtopienia, wylane rzeki i opady ciągłe, a w dniu 13 czerwca 2010r.,w dniu Festynu rodzinnego zaświeciło nam słońce.

Dzień Strażaka.

2010-09-24 16:08
Każdy chłopak w przedszkolu i I klasie bardzo chciałby być strażakiem. Spełniając ich życzenia w dniu św. Floriana (4maja) uczniowie mogli poznać pracę strażaka.
W tym roku klasy I-III poznały najbliższe okolice. Najpierw wybraliśmy się do Myszkowa na film pt. "Księżniczka i żaba" oraz do "Kubusiowej Krainy", a później zwiedzaliśmy Złoty Potok. Tam odwiedziliśmy Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego i wystawę flory i fauny z naszego terenu, która znajduje się w budynku Nadleśnictwa.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Dzień Ziemi.

2010-09-24 11:55
W Dniu Ziemi władzę w szkole przejęły cztery boginie: Woda, Ziemia, Powietrze, Słońce.
Skóra cierpnie, włos się jeży, ze sprawdzianem czas się zmierzyć.
Tradycja rzecz święta. Ostatni dzień szkoły przed Świętami Wielkanocnymi musi być "lany".

Powitanie wiosny.

2010-09-24 11:01
I już wiosna jest radosna, bo Marzanna płonie nam.
Małe kobietki, duże kobiety, żeby poczuć się kobietami chodź w jednym dniu w roku 8 marca same musiały o sobie pomyśleć. Płeć męską nie dało się namówić do występów.

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET