A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
sobota 02.12.2023RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

Aktualności Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki w Lgoczance
Pedagog Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Ogromny sukces Szkoły w Lgoczance, która otrzymała Akredytację Erasmus+ na lata 2021-2027

Ważny komunikat- zmiana adresu strony internetowej szkoły.

2020-10-23 12:29

Od 14 października 2020r.  nastąpiła zmiana adresu strony internetowej naszej szkoły na

www.splgoczanka.pl

Zapraszamy.

 Serdecznie zapraszamy  na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21, które  odbędzie się 1 września 2020r. o godz. 9.00. O godz. 9.00 -9.15 spotkanie na placu szkolnym, a  9.15- 9.45 spotkanie z wychowawcami klas.

                                                                       Serdecznie zapraszamy.

Na uroczystości obowiązują stroje galowe. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego. Po wejściu do budynku szkoły prosimy o dezynfekcję dłoni i osłonę ust i nosa.

W spotkaniu uczniów oddziału przedszkolnego oraz klasy I mogą uczestniczyć rodzice ( 1 uczeń,1 rodzic).

 

Rozkład dowozów porannych uczniów w dniu 01.09.2020r.: Góry Gorzkowskie- 8.00, Hucisko-8.05, Bystrzanowice Dwór- 8.15, Lgota Błotna-8.30, Teodorów-8.40, Kacze Błota-8.50.

Dowozy poranne uczniów od 2 września 2020 r.: Góry Gorzkowskie-7.00, Hucisko-7.05, Bystrzanowice Dwór-7.20, Lgota Błotna-7.35, Teodorów-7.45, Kacze Błota-7.55.

 

 

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice.

Z ulgą można powiedzie –Nareszcie –koniec roku szkolnego. Ostatnie trzy miesiące roku szkolnego 2019/2020, to nauczanie zdalne, które nie pozwoliło na bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami i rodzicami.  Teraz możemy docenić co dla każdego człowieka  znaczy bycie ze sobą  w bezpośrednim  kontakcie. Kochani uczniowie wszystkim nam brakowało waszego uśmiechu, rozmów z Wami,  waszych nawet czasem psikusów. To doświadczenie będziemy wspominać  długo i oby nauczanie na odległość pozostało tylko wspomnieniem.

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się 26 czerwca 2020r. Świadectwa będą wręczane w małych grupach z zachowaniem procedur bezpiczeństwa według następujących harmonogramów:

 

 

Drodzy Uczniowie

chciałam wskazać Wam kilka darmowych źródeł, z których możecie skorzystać, jeśli tylko poczujecie potrzebę sięgnięcia po książkę w czasie wakacji.

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2020-06-04 22:12

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1603) ustalono  z dniem  1 września 2019r.  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadające na dni egzaminu ósmoklasisty tj. 21-23 kwietnia 2020r. , ale ze względu na sytuację epidemiczną zostały przełożone na dni 16-18 czerwca 2020r.

W związku z tym dni: 16,17,18 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć nauki zdalnej dla ucznów klas I-VII oraz oddziału przedszkolnego.

Ponadto dzień 12 czerwca 2020r. ( piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć szkolnych dla kl.I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

                                                                          Dyrektor szkoły.

Wytyczne MEN, CKE , GIS - O czym należy pamiętać podczas egzaminu ósmoklasisty.

2020-06-04 22:08

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

2020-06-04 22:05

Szanowni rodzice i drodzy ósmoklasiści,

Przekazujemy komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku. 

 

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy:

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET