A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
niedziela 14.04.2024RSS

inwestycje_remonty_zima.jpginwestycje_remonty_wiosna.jpginwestycje_remonty_lato.jpginwestycje_remonty_jesien.jpginwestycje_remonty_zaloba.jpg

kalendarz_wydarzen_jesien.jpgkalendarz_wydarzen_lato.jpgkalendarz_wydarzen_wiosna.jpgkalendarz_wydarzen_zaloba.jpgkalendarz_wydarzen_zima.jpg

informator 1.jpginformator 2.jpginformator 3.jpginformator 4.jpginformator 5.jpg

relacje_jesien.pngrelacje_zima.pngrelacje_lato.pngrelacje_zaloba.pngrelacje_wiosna.png

bppzima.pngbppwiosna.pngbppjesien.pngbpplato.pngbppzal.png

rozklad_jazdy.jpgrozklad_jazdy_jesien.jpgrozklad_jazdy_lato.jpgrozklad_jazdy_wiosna.jpgrozklad_jazdy_zaloba.jpg

Dzialki

zgk.pngzgk_zima.pngzgk_zalobna.pngzgk_lato.pngzgk_jesien.png

szkolnictwo_zima.pngszkolnictwo_zalobna.pngszkolnictwo_jesien.pngszkolnictwo_wiosna.pngszkolnictwo_lato.jpg

gops.pnggops_zima.pnggops_lato.pnggops_jesien.pnggops_zalobna.png

gospodarka_odpadami.jpggospodarka_odpadami_jesien.jpggospodarka_odpadami_lato.jpggospodarka_odpadami_wiosna.jpggospodarka_odpadami_zaloba.jpg

nie_uzaleznieniom.jpgnie_uzaleznieniom_jesien.jpgnie_uzaleznieniom_lato.jpgnie_uzaleznieniom_wiosna.jpgnie_uzaleznieniom_zaloba.jpg

osrodki_zdrowia.jpgosrodki_zdrowia_jesien.jpgosrodki_zdrowia_lato.jpgosrodki_zdrowia_wiosna.jpgosrodki_zdrowia_zaloba.jpg

biblioteka.jpgbiblioteka_jesien.jpgbiblioteka_lato.jpgbiblioteka_wiosna.jpgbiblioteka_zaloba.jpg

muzeum.jpgmuzeum_jesien.jpgmuzeum_lato.jpgmuzeum_wiosna.jpgmuzeum_zaloba.jpg

sokis_zima.pngsokis_zalobna.pngsokis_wiosna.pngsokis_lato.pngsokis_jesien.png

jp_zaloba.jpgjp_jesien.jpgjp_lato1.jpgjp_wiosna1.jpgjp_zima1.jpg

1wybory_jesien.jpg1wybory_lato.jpg1wybory_zal.jpg1wybory_zima.jpg47017.jpg

GOPS_ZIMA.pngGOPS_WIOSAN.pngGOPS_LATO.pngGOPS_JESIEN.pngGOPS_zaloba.png

Do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źrodeł ciepła. Przyjmowaniem ich, rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1, Budynek Urzędu Gminy - II piętro.

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 1129 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usług.

Dotyczy:

Przygotowanie i dostarczenie   gorącego posiłku mieszkańcom Gminy Janówv

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1 informuje, że w dniu 22.03.2021 r. (od 12.00 do 14.30) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Janowie, ul. Przyrowska 4 wydawana będzie żywność.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, informuje, że od dnia 17.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r., w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00; wtorek – 8:00 – 16:00) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2020 skierowania na odbiór artkułów żywnościowych otrzymają osoby, które złożą oświadczenia dostępne w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr 34 3278405.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Janów. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.

W dniu 17 sierpnia 2020roku (poniedziałek), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie będzie nieczynny. 17 sierpnia 2020 r. jest dniem wolnym za 15 sierpnia 2020 roku przypadającym w sobotę (podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu Pracy). Za utrudnienia przepraszamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1,informuje, żeod dnia02.01.2020 r. do dnia 10.01.2020r., w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00; wtorek – 8:00 – 16:00) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 skierowania na odbiór artkułów żywnościowych otrzymają osoby, które złożąoświadczeniadostępne w siedzibie Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1 informuje, że w dniach: 06.05.2019 r. (od 10.00 do 14.45) oraz 07.05.2019 r. (od 830 do 15.45) w Urzędzie Gminy w Janowie – Galeria po Schodkach wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – dla osób/rodzin, które złożyły w tutejszym ośrodku odpowiednie oświadczenie i otrzymały skierowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1 informuje, że w dniach: 30.01.2019 r. (od 11.00 do 14.30 ) oraz 31.01.2019 r. ( od 8.00 do 14.30 ) wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – dla osób/rodzin, które złożyły w tutejszym ośrodku odpowiednie oświadczenie i otrzymały skierowanie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1 informuje, że w dniach: 26.11.2018 r. (od 11.00 do 14.30) oraz 27.11.2018 r. (od 8.00 do 15.30) wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w Podprogramie 2018 – dla osób/rodzin, które złożyły w tutejszym ośrodku odpowiednie oświadczenie i otrzymały skierowanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.10.2018 r., w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00; wtorek – 8:00 – 16:00) wszystkie osoby ubiegające się o pomoc żywnościową zobowiązane są złożyć oświadczenie (dostępne w siedzibie Ośrodka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018.

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Janów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny z dodatkami, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 należy składać od 1 sierpnia br. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca.

INFORMACJA - w dniu 30 marca UG Janów oraz GOPS będą nieczynne

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku (piątek) Urząd Gminy Janowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że w dniach od 13.02.2018 r. do 14.02.2018 r., w godzinach pracy Ośrodka, wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 01.02.2018 r. do dnia 07.02.2018 r., w godzinach pracy Ośrodka, osoby/rodziny, które dotychczas nie ubiegały się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017 będą mogły złożyć oświadczenie i otrzymać skierowanie (dostępne w siedzibie Ośrodka).

Informacja o godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 22 grudnia 2017 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie będzie nieczynny. 22 grudnia 2017 r. jest dniem wolnym za 11 listopada 2017 r. przypadającym w sobotę (podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy). Za utrudnienia przepraszamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że w dniach od 29.11.2017 r. do 30.11.2017 r., w godzinach pracy Ośrodka, wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 16.11.2017 r. do dnia 22.11.2017 r., w godzinach pracy Ośrodka, osoby/rodziny, które dotychczas nie ubiegały się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017 będą mogły złożyć oświadczenie i otrzymać skierowanie (dostępne w siedzibie Ośrodka).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że w dniach od 02.10.2017 r. (godz. 1100)  do 03.10.2017 r., w godzinach pracy Ośrodka, wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 20.09.2017 r. do dnia 26.09.2017 r. , w godzinach pracy Ośrodka, będzie można złożyć oświadczenie osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc żywnościową (dostępne w siedzibie Ośrodka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje, iż można składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji, na terenie Gminy Janów, działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Informacja o godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 roku (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 13 maja 2017 r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że w dniach od 22.03.2017 r. do 24.03.2017 r., w godzinach od 8:00 do 14:30, w tutejszym Ośrodku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 06.03.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. , w godzinach pracy Ośrodka, będzie można złożyć oświadczenie osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc żywnościową (dostępne w siedzibie Ośrodka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje, iż w dniu 20.02.2017 roku, w godzinach 10:00 – 12:00, w Urzędzie Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, odbędą się warsztaty wzmacniania samodzielności i kompetencji beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.

Ogłoszenie GOPS - mróz

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, stanowiącymi zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i samotnych, podajemy numery telefonów, pod które mogą dzwonić osoby potrzebujące:

- bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – nr tel. 987
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie – nr tel. 34 3278405

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że w dniach od 19.12.2016 r. do 21.12.2016 r., w godzinach od 8:00 do 14:30, w tutejszym Ośrodku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 08.12.2016 r. do dnia 13.12.2016 r., w godzinach pracy Ośrodka, będzie można złożyć oświadczenie osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc żywnościową (dostępne w siedzibie Ośrodka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że w dniach od 30.11.2016 r. do 02.12.2016 r., w godzinach od 8:00 do 14:30, w tutejszym Ośrodku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 15.11.2016 r. do dnia 23.11.2016 r., w godzinach pracy Ośrodka, będzie można złożyć oświadczenie osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc żywnościową (dostępne w siedzibie Ośrodka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że w dniach od 26.10.2016 r. do 31.10.2016 r., w godzinach od 8:00 do 14:30, w tutejszym Ośrodku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14.10.2016 r., w godzinach pracy Ośrodka, będzie można złożyć oświadczenie osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc żywnościową (dostępne w siedzibie Ośrodka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie a Bankiem Żywności w Częstochowie, w sprawie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących, od października 2016 r. rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016 na terenie naszej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje o możliwości otrzymania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, które jest realizowane poprzez zwrot poniesionych wydatków. Wnioski w sprawie stypendium przyjmowane są w godzinach pracy GOPS.

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją, na terenie Gminy Janów, działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Program "500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie przypomina, że wypłata świadczeń wychowawczych (500+) dla wniosków złożonych w terminie do 01.07.2016 r. będzie dokonywana za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Osobom, które złożą wnioski po tym terminie świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W ramach realizowanego przez gminy w całej Polsce rządowego programu „Rodzina 500+”, 12 kwietnia Gminę Janów odwiedził mobilny punkt informacyjny „BUS – 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje iż w związku z zawartym Aneksem 1 do Umowy nr 31/ Podprogram 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących, dystrybucja żywności została przedłużona i potrwa do końca kwietnia 2016 r. Nowe oświadczenia uprawniające do...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, informuje, że od dnia 15.02.2016 roku do dnia 19.02.2016 roku, w godzinach pracy Ośrodka: • poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00 • wtorek – 8:00 – 16:00 będzie można złożyć oświadczenie osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc żywnościową (dostępne w siedzibie Ośrodka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

bip.jpgbip_zaloba.jpg

epuap.jpgepuap_zaloba.jpg

baner_ue_pozyskane.png

facebook.jpgfacebook_zaloba.jpg

porady prawne.jpg

zakladka czyste powietrze.jpg

energetycznosc budynkow.jpg

gaz_logo.png

baner_fundusz_solidarnosciowy.png

dotacje_oze.png

dotacje_azbest.png

jsk_baner.jpg

ppj.jpgppj_cz.jpg

rlgd.png

zgj_logo.jpgzwiazek_gmin_zaloba.jpg

zespol_szkol.jpgzespol_szkol_zaloba.jpg

rewitalizacja.jpg

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1; 42-253 Janów, tel. 34 3278048, 34 3278501, 34 3278502, 34 3278503, fax. 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl,
Skrytka odbiorcza ePUAP: /ris4l98i9c/skrytka

Copyright (c) 2016 Urząd Gminy w Janowie. Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET